wie zijn wij

 

 

Algemene info over Lions kunt u hier vinden

 

LIONS CLUB Minerva       

Lionsclub Minerva werd opgericht in 1985. Drie toenmalige leden van Lionsclub Moerland, Ludo De Roeck, René Van In en Eddy De Bie namen het initiatief om een nieuwe Lionsclub te stichten in de Antwerpse agglomeratie.

Op relatief korte tijd werden een aantal goede vrienden aangezocht lid te willen worden van deze nieuwe serviceclub. De Lionsfilosofie "We Serve" stond hierbij uiteraard centraal. De club kreeg een naam, inhoud, en een eigen intern reglement.

Op 23 mei 1986 werd deze nieuwe Lionsclub officiëel gecharterd, met als peterclubs L.C. Antwerpen Moerland en L.C. Antwerpen Markland. Vanaf die datum gaat Lionsclub Antwerpen Minerva haar eigen leven leiden, binnen de internationale Lions-organisatie.

Romeinse godin & Antwerpse mythe

De keuze van, de naam Lionsclub Antwerpen Minerva heeft een dubbele origine. Deze benaming is de versmelting van de naam van een Romeinse godin en een Antwerpse mythe.

Romeinse godin - Minerva

De Romeinse godin Minerva kreeg, wellicht aansluidend aan de Etruskische overheersing, een belangrijke rol toebedeeld in de openbare cultus. Samen met Jupiter en Juno vormde zij een triade Jupiter, Mars en Quirinius. Enkele feesten ter ere van de godin Minerva vielen samen met die van Mars in de maand maart, meer bepaald de vijf dagen tussen 19 (Qui quaria ) en 23 maart ( Tubilistrium ). Haar verering geschiedde in een apart heiligdom in de tempel van Jupiter Optimus en Maximus op het capitool.

De godin Minerva werd vooral geïndentificeerd met de Griekse godin Pallas Athene met wie ze vele eigenschappen deelde. Het is bijgevolg zeer moeilijk de oorspronkelijke eigenschappen van deze Romeinse godin te bepalen. Net zoals Pallas Athene beschermde zij de handwerklieden, de kunstenaars en de dichters. Ter gelegenheid van de Quiquatria boden de leerlingen hun meesters een geschenk aan, naar de naam van de godin Minerva genoemd.

Antwerpse mythe - Minerva (1899-1958)

In 1897 beslist de Nederlander Sylvain De Jong In Antwerpen een fietsenfabriek op te richten. Al snel na de oprichtingvan deze fabriek wordt een eerste motor ontwikkeld en kort daarop worden de eerste motorfietsen gebouwd.Reeds in 1899 rolt het eerste prototype van een auto uit de werkplaats. De echte productie van automobielen start in 1905.

Reeds in 1907 behaalt Minerva de eerste drie plaatsen van de wedstrijd "Circuit des Ardennes"

In 1908 neemt Minerva een licentie op de Knight motor die met schuiven functioneert i.p.v. met de traditionele kleppen. Deze "sans soupapes" waren geluidsarme en bijzonder sterke motoren. De productie ervan was echter zeer duur en het olieverbruik lag extreem hoog.

Vooral in de twintiger jaren oogste Minerva wereldroem. De meeste chassis worden geëxporteerd naar verre landen (vooral naar de Verenigde staten) waar vervolgens de beste carrossiers hun mooiste en duurste koetswerken monteerden op deze Belgische "High Quality Car". De Minerva's wonnen ook verschillende wedstrijden.

Vanaf 1930 ondergaat Minerva een sterke Amerikaanse invloed. Bij gebrek aan nieuwe ontwikkelingen en de opkomende concurrentie gaat de productie van personenwagens in Antwerpen echter stilaan bergaf.

Vanaf 1935 richt men zich vooral op industiële voertuigen onder de benaming Auto Traction.

De Minerva mag echter beschoud worden als het belangrijkste Belgische merk ooit, zowel op gebied van de kwaliteit als op gebied van de kwantiteit. Tot op vandaag wordt de Minerva, volkomen terecht, de Belgische Rolls Royce genoemd.

 

Op onze jaarlijkse rally, de laatste zondag van augustus, zijn er altijd wel 1 of meerdere autentieke Minerva's aanwezig om te bewonderen.